Anpassar din produkt till kunden och användaren

Anpassar din produkt till kunden och användaren

Om Byrån Brukbar

Byrån BrukbarSkapad av Camilla Bengtsson 2010-09-15 22:13:55
Byrån Brukbar hjälper dig inför projektstart eller nylansering av din interaktiva produkt, tex intranet, e-handel eller annat system. Du får en förståelse för hur din kund fungerar och hur din produkt bör vara utformad för att din kund ska kunna använda den på bästa sätt. Det är en bra start (och förutsättning) för att ditt projekt ska uppnå sitt uppsatta mål. Med hjälp av de metoder och den forskning som används inom området interaktionsdesign får du fakta istället för gissningar. Det gör att du slipper oförutsedda kostnader i ett senare skede t ex i form av programmeringsändringar och/eller ökad kundsupport. Det bidrar också till en positiv upplevelse för användaren av din produkt, vilket är en viktig faktor för att stärka ditt förhållande till kund och användare.

  • Kommentarer(0)//www.brukbar.se/#post6

Okänt för många

Vad är interaktionsdesign?Skapad av Camilla Bengtsson 2010-09-15 22:13:22

När någon frågar mig vad jag 'gör' och jag säger interaktionsdesign, brukar jag få två olika sorters respons; "intera-vadförnågot?" eller "jahaaa...". De som säger "jahaaa" har förmodligen ingen aning de heller. Så - vad är egentligen interaktionsdesign, varför är det viktigt och varför vet ingen vad det är?

Anledningen till att så få känner till interaktionsdesign, är troligtvis för att termen är relativt ny. Forskningen bakom interaktionsdesign är dock inte det. Den lånar sina metoder och kunskap från områden som psykologi, sociologi, ergonomi och antropologi.

Vad det i grund och botten handlar om är användarvänlighet och att ägaren/beställaren av produkten eller tjänsten ska nå sina uppsatta mål - dvs nyttan. För utan användarvänlighet kommer ingen att använda produkten, men utan företagsnyttan är det ingen som vill betala för att utveckla den.

Här på brukbar.se, nämns det mest i samanhanget interaktiva produkter, men kan likväl användas vid skapandet av cockpit till en rymdfärja, microvågsugnar och fjärrkontroller (fjärrisar har man ju stött på några som INTE varit användarvänliga)

För att förtydliga nyttan av interaktionsdesign, har jag nedan skapat ett fiktivt exempel (som kanske en eller annan känner igen sig i).

Lisas E-handel

Lisa har bestämt sig för att utöka sin butiksförsäljning med en e-handel. Hon kontaktar en webbyrå som börjar jobba med byggnationen av Lisas e-handel. (Traditionellt sett kan en webbyrå bestå utav grafiska designers, programmerare, kanske även en art director och copywriter.) Första steget blir ett möte där man dokumenterar Lisas (beställarens) vision. Utifrån detta skapar teamet som ska jobba med Lisas e-handel en kravspecifikation. Programmerarna börjar sedan bygga upp de olika teknikerna som ska användas på e-handeln och grafikerna skissar på utseendet. Dessa två avdelningar består av människor som skapat många liknande produkter tidigare och har en god uppfattning om vad som brukar fungerar eller inte. Efter en tid börjar e-handeln växa fram och man följer upp med beställaren, Lisa, för att visa hur långt man kommit och för att få feedback. Lisa har lite svårt att hänga med när programmerarna drar tekniska termer, men vågar inte riktigt fråga eftersom det får henne att känna sig dum. Eftersom de verkar kunna sin sak så hon känner sig ändå trygg. Funktionerna är verkligen jättehäftiga! Grafikerna visar designen och den är jättesnygg, men Lisa föreslår ändå några färgvalsändringar eftersom hon älskar rosa!

Tiden går och e-handeln är så gott som färdigbyggd, nu ska man börja testa för att se så att allt fungerar - dvs att e-handeln är fri från 'buggar'. Inför testet 'rekryterar' teamet som jobbat med Lisas e-handel några kollegor som får tydliga anvisningar om vilka sidor de ska gå in på och vilka uppgifter de ska utföra. Testerna genomförs och Lisas 'team' får feedback på vilka programmeringsmissar etc som måste åtgärdas. Felen fixas och nu spinner e-handeln som en katt!

Äntligen är e-handeln klar och 'ligger uppe'. Lisa drar igång en stor kampanj för att locka kunder att använda e-handeln och intresset är stort. Det börjar komma in ordrar från e-handeln och Lisa känner sig nöjd, men det börjar även komma in e-mail och telefonsamtal från kunder som inte hittar produkter eller förstår hur man ska lägga en order. Till slut börjar e-handeln kännas som en börda. Det kommer in ordrar, men inte alls enligt Lisas budgetering och supporten från kunder som har problem och är irriterade börjar ta väldigt mycket tid. Dessutom är administrationsdelen av e-handeln ganska krånglig att använda och om någon annan anställd ska hjälpa henne med att uppdatera sidan burkar det sluta i att Lisa får spendera tiden som skulle läggas på annat till att instruera den anställde.

Lisa tar kontakt med webbyrån och förklarar sina problem. De insisterar på att e-handeln inte har några konstruktionsfel och därför kan de inte hjälpa henne. Om hon vill ändra på funktionaliteten eller utseendet måste de debitera henne för det jobbet. Lisa börjar inse att e-handeln blivit en utgiftssida istället för en inkomstsida. För att kompensera alla utgifter hon haft med e-handeln och den uteblivna förtjänsten från densamme, måste Lisa göra en stor kraftansträngning med butiken. Det i sin tur leder till att mindre tid spenderas på att hålla e-handeln uppdaterad. Med tiden faller den i glömska och blir mest en negativ association till Lisas verksamhet för de få potentiella kunder som råkar ramla över den.

Hmm...

Programmerarna och grafikerna var erfarna.
E-handeln fungerade funktionellt.
E-handeln var byggd enligt beställarens vision.

Vad gick fel här?
Kort sammanfattat fokuserade webbyrån på sin kund istället för Lisas kunder - användarna. Användarna, som i förlängningen skulle finanisera Lisas satsning på internet. Om de hade gjort det skulle de ha insett att Lisas målgrupp är mycket ovana datoranvändare.

Hade webbyrån anlitat en interaktionsdesigner skulle den troligtvis har gjort följande förändringar i processen som beskrivs i exemplet:

- Jobbat med Lisa för att kartlägga hur hennes målgrupp ser ut och fungerar.

- Jobbat med Lisa så att hennes vision går hand -i- hand med kundernas förväntningar.

- Utifrån ovanstående; skapat en prototyp som testas på användare ej delaktiga i projektet

- Utifrån prototypen; skapat en kravspecifikation för programmerare och grafiska designers som bygger på kunskaper om hur målgruppen fungerar.

- Kontinuerligt involverat användare i tester under projektets fortskridande.

Denna process skulle ha minimerat de problem som uppstod när Lisas e-handel började användas av kunderna och ökat förutsättningarna för att budgeten för satsningen blivit nådd.

  • Kommentarer(0)//www.brukbar.se/#post5

Onödiga felmeddelanden...

Icke AnvändarvänligtSkapad av Camilla Bengtsson 2010-09-15 22:08:13

När en webbsida inte beter sig som den ska - då känns det bra med ett felmeddelande som tydligt beskriver vad som hänt och hur jag går vidare.

  • Kommentarer(0)//www.brukbar.se/#post3

Blindskrift vore kanske bra...

Icke AnvändarvänligtSkapad av Camilla Bengtsson 2010-09-15 22:05:39

En god tanke - men hur ska de som ser dåligt eller är blinda läsa texten?

  • Kommentarer(0)//www.brukbar.se/#post2